Skip to the main content

Nieuwe penningmeester

Deze vacature is reeds  ingevuld door Hans Huisman.

 

Geert Klein Bennink heeft te kennen gegeven dat hij stopt in de functie van penningmeester. We zijn nu op zoek naar een NIEUWE PENNINGMEESTER voor onze bridgeclub. Lijkt het u wat? Hieronder vindt u de taakomschrijving:

 

TAKEN PENNINGMEESTER BRIDGEKLUB ‘84

  • Verzorgen en administreren van de inkomsten (voornamelijk contributie van de leden) en uitgaven (meestal n.a.v. declaraties) van de vereniging.
  • Het opstellen van de financiële jaarstukken, het jaarverslag en de balans, ten behoeve van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • Het organiseren van de jaarlijkse kascontrole door een door de ALV gekozen kascontrole commissie.
  • Het maken van een jaarbegroting, voor te leggen en vast te stellen door de ALV.
  • Het verzorgen van de cadeaubonnen voor de winter competities.

COMPETENTIES

  • Enigszins consciëntieus en nauwkeurig kunnen werken.
  • Kunnen werken met een geautomatiseerd programma voor de administratie bijvoorbeeld Excel. Via de NBB is ook een boekhoudprogramma te verkrijgen.

TIJDSBESLAG

  • Het werk van de penningmeester kent een piek rondom de ALV met het opmaken van de jaarstukken en het zorgen dat de contributie geïnd wordt. Gedurende de rest van het verenigingsjaar is het tijdsbeslag gemiddeld een uurtje in de week.
  • Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.

Wanneer u bereid bent dit werk voor de vereniging te gaan doen dan kunt u zich melden bij het bestuur (de voorzitter of de secretaris) via deze link: https://4026.bridge.nl/algemene-gegevens/bestuur/

Geert Klein Bennink is bereid alle nadere inlichtingen te verstrekken en iemand in te werken of wegwijs te maken in het werken met de administratie en het maken van de financiële jaarstukken. Bij belangstelling, stuur Geert een bericht: https://4026.bridge.nl/algemene-gegevens/bestuur/

was getekend: G. Klein Bennink

Andere artikelen
Stapsgewijs aanmelden bij Stepbridge

Stapsgewijs aanmelden bij Stepbridge

Om bij Stepbridge een proefaccount aan te vragen gaat u naar https://www.stepbridge.nl. U ziet...

23/09/2020 - Pam Hornstra-Matulessy
Uitgelicht: Bridge-evenementen in de regio

Uitgelicht: Bridge-evenementen in de regio

2021 5e Julianadorper Bridge Kampioenschap* Op zaterdag 27 maart 2021 plaats: MFC 't...

22/09/2020 - Pam Hornstra-Matulessy
Informatie voor nieuwe leden/cursisten/invallers

Informatie voor nieuwe leden/cursisten/invallers

Informatie voor nieuwe  leden of invallers U bent van harte welkom wanneer u zich als nieuw lid...

22/09/2020 - Pam Hornstra-Matulessy